O F E R T A

Oferta          
Opis technologii
Miejsca zastosowania metody wdmuchiwania
Inne uwarunkowania technologiczne
Materiały termoizolacyjne


Oferta

Oferujemy Państwu nowatorską metodę ocieplania stropodachów wentylowanych.

Posiadamy autoryzację Saint-Gobain Isover Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Metoda ta polega na ułożeniu dodatkowej warstwy izolacyjnej bez rozbierania górnej części stropodachu. Powstaje w skutek wdmuchania do zamkniętej części stropodachu specjalnie przygotowanego materiału izolacyjnego, który następnie tworzy na powierzchni stropu grubą warstwę ocieplającą. Materiałem izolacyjnym może być: wełna szklana, wełna mineralna, inne tworzywo celulozowe lub granulat styropianu.

do góry ^^Opis technologii

Docieplenia stropodachów wentylowanych przy użyciu materiałów termoizolacyjnych w postaci granulatów w technologii wdmuchiwania na budynkach mieszkalnych i usługowych. Metoda ta umożliwia dotarcie ocieplenia do każdej, nawet trudnodostępnej przestrzeni, tworząc równomierną szczelną warstwę izolacyjną. Zapobiega to tworzeniu tzw. mostków termicznych.

Metoda wdmuchiwania wykorzystywana jest do izolacji trudnodostępnych przestrzeni, najczęściej stropodachów wentylowanych, materiałami izolacyjnymi w postaci granulatów.

W technologii wdmuchiwania tradycyjny transport pionowy materiału został zastąpiony przez podawanie granulatu elastycznymi rurami za pomocą agregatu i sprężonego powietrza.

W przestrzeni międzystropowej operator rozkłada materiał termoizolacyjny na wymaganą grubość, kontrolując jednocześnie równomierność rozłożonej warstwy izolacyjnej. Technologia ta pozwala na wykonanie izolacji z szybkością ok. 80 m2 powierzchni na godzinę.

W metodzie wdmuchu transport materiału izolacyjnego odbywa się pneumatycznie jedna rurą o średnicy maksymalnie kilkunastu centymetrów . Praktycznie każde warunki pogodowe są odpowiednie do przeprowadzania tych prac . Mróz , deszcz i śnieg nie są przeszkodą , gdyż jest to metoda sucha. W czasie prac nie wydzielają się żadne toksyczne rozpuszczalniki ani formaldechyd.
 

do góry ^^


Miejsca zastosowania metody wdmuchiwania

- stropodachy wentylowane
- ściany warstwowe
- piony z instalacjami co i cw
- połacie dachowe
- konstrukcje szkieletowe
- podłogi na legarach.


W trakcie prowadzenia prac wykonywane są otwory włazowe z klatek schodowych w bocznej osłonie wyłazu dachowego. W przypadku braku takiej możliwości (np. wyłaz dachowy położony jest w niższej części stropodachu) otwór włazowy wykonywany jest w górnej części dachu w płytach dachowych.

Wykonujemy także otwory komunikacyjne w ściankach ażurowych w celu wykonania docieplenia całego obiektu z jednego otworu włazowego. W przypadku małej wysokości przestrzeni stropodachu, przestrzenie te są również wypełniane materiałem termoizolacyjnym poprzez otwory w ściankach ażurowych.

W przypadku bardzo niskich przestrzeni stropodachu (10-15 cm) instalacja materiału termoizolacyjnego następuje poprzez małe otwory (10 cm) wykute w płytach dachowych. W tym przypadku następuje wypełnienie przestrzeni najczęściej w całości.
 

do góry ^^Inne uwarunkowania technologiczne

W przypadku docieplania stropodachów przy wysokości przestrzeni międzystropowej ok. 20 cm przy krawędziach otwory wentylacyjne zostają zasypane, w związku z tym zachodzi konieczność montażu dodatkowych kominków wentylujących stropodach w połaci dachowej. Następuje to najczęściej w miejscu wykonanych technologicznych otworów instalacyjnych.
 

do góry ^^Materiały termoizolacyjne

Granulat wełny mineralnej (Paroc Gran, Rockwool) - posiada niski współczynnik przewodzenia ciepła λ= 0,041 W/mˇK, gęstość wynosi ok. 50÷100 kg/m3 Produkty izolacyjne przez cały okres eksploatacji obiektów zachowują wszystkie właściwości fizyczne i chemiczne. Wytworzone z materiału nieorganicznego są odporne na działanie wody. Skutecznie więc zabezpieczają przed gromadzeniem się wilgoci. Z tego też powodu nie występują warunki do rozwoju mikroorganizmów i procesów gnilnych. Niepalna wełna mineralna stanowi doskonałą ochronę przeciwpożarową. Zapobiega także rozprzestrzenianiu się ognia, przez co chroni ludzkie życie oraz zapobiega poważnym stratom materialnym.

Granulaty wełny szklanej (Gulull, Therwoolin) - posiadają również niskie współczynniki przewodzenia ciepła λ= 0,034÷0,042 W/m*K oraz dobre właściwości dźwiękochłonne. Są to materiały niehigroskopijne, niepalne, lekkie, gęstość wynosi ok. 20÷25 kg/m3. Są również materiałami odpornymi na działanie gryzoni. Luźna wełna szklana osiada minimalnie.

Granulat włókna celulozy (Ekofiber, Termocel) - współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,041÷0,043 W/m*K. Jest materiałem sypkim, włóknistym, bez lepiszcza (rozdrobnione i impregnowane włókna celulozowe). Włókna celulozowe są impregnowane związkami boru lub fosforanami w celu zabezpieczenia ich przed rozwojem grzybów domowych i pleśniowych oraz nadania im cech materiału uodpornionego na ogień zewnętrzny. Gęstość objętościowa materiału wynosi w granicach od 30 do 65 kg/m3 (w zależności od przegrody).
 

do góry ^^